Telefon:  +420 603 972 497
                     
Skip Navigation Linksoffice4u.cz  >  Veřejná správa

Informační systém Munis

V oblasti implementace a správy IS Munis jsem certifikovaným partnerem společnosti TRIADA.
Pro uživatele zajišťuji následující činnosti:

  • Prezentace modulů IS Munis
  • Prodej modulů IS Munis
  • Přechod na IS Munis z jiných informačních systémů
  • Konfigurace a instalace potřebných rozšíření operačních systémů
  • Instalace a konfigurace modulů IS Munis
  • Aktualizace IS Munis
  • Individuální školení uživatelů
  • Hromadná školení uživatelů
  • Podpora pro uživatele

Czech POINT

Aplikace Czech POINT je provázána s moduly IS Munis. Zajistím Vám správnou konfiguraci, registraci certifikátů, změny uživatelů na portále ePUSA, změny hesel pro kú. atd.

Informační systém datových schránek - ISDS

Prostřednictvím spisové služby Munis získáte jednoduchý způsob příjmu a odesílání zásilek s vazbou na IS DS, zajistím Vám potřebnou registraci oprávněných osob, případně změn.

Centrální systém účetních informací státu - CSÚIS

Zajistím Vám registraci zodpovědných a náhradních zodpovědných osob, včetně případných změn. Samozřejmostí je nastavení jednoduchého odevzdání výkazů do CSÚIS.

Základní registry

Zajistím pro Vás žádost certifikát pro AIS IS Munis, nastavení agend a agendových rolí, nastavení vazby na Základní registry v jednotlivých modulech IS Munis.

Certifikáty

Zajistím pro Vás žádost o nové kvalifikované i komerční certifikáty, popř. jejich prodloužení, včetně příslušných dokumentů pro certifikační autoritu.


MUNIS

Řešení pro obce, města a příspěvkové organizace. Další podrobné informace získáte na www.munis.cz.

iMUNIS SMiS

Spolehlivý informační kanál, kterým mohou úřady informovat občany o dění v obci.

Vhodný i pro podnikatelské subjekty.