Telefon:  +420 603 972 497
                     
Skip Navigation Linksoffice4u.cz  >  Veřejná správa  >  Solón

Solón pro Windows

Elektronická publikace Solón je určená pro každodenní činnost na obecních, městských a krajských úřadech, dále také pro návštěvníky knihoven.
Obsahuje aktuální znění zákonů, vyhlášek, předpisů, nařízení a metodických pokynů z oblasti státní správy a samosprávy a další důležité informace, dokumenty a adresáře týkající se veřejné správy.

Zejména novým zastupitelům usnadní orientaci v množství nejrůznějších metodických pokynů, dotací a podkladů tak, aby mohli rychle zvládnout všechny neodkladné úkoly.

Knihovnám zase pomůže naplnit jejich povinnost ze zákona zprostředkovávat občanům informace z vnějších informačních zdrojů, zejména informace ze státní správy a samosprávy..

Součástí publikace je aktualizovaná Příručka člena zastupitelstva obce, vydaná ve spolupráci se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o. p. s.

Solón a konference Internet ve státní správě a samosprávě

Ke konferenci ISSS zařazujeme od roku 2000 do publikace multimediální sborníky, které obsahují:

  • Příspěvky v textové podobě (fulltextové vyhledávání s možností omezení na vybrané programové bloky)
  • Prezentace (dokumenty PPT - PowerPoint)
  • Audiozáznamy vybraných přednášek (formát MP3) - pouze na vyžádání!
  • Program s odkazy na příspěvky, prezentace a audiozáznamy

Podrobné informace k elektronické publikaci Solón najdete na stránkách www.solon.cz


MUNIS

Řešení pro obce, města a příspěvkové organizace. Další podrobné informace získáte na www.munis.cz.

iMUNIS SMiS

Spolehlivý informační kanál, kterým mohou úřady informovat občany o dění v obci.

Vhodný i pro podnikatelské subjekty.