Telefon:  +420 603 972 497
                     
Skip Navigation Linksoffice4u.cz  >  Veřejná správa  >  iMunis

iMunis – portál obce pro komunikaci s občany

Projekt iMunis zahrnuje v současné době dvě služby.

Služba SMiS

Služba SMiS je určena pro hromadné rozesílání SMS prostřednictvím Internetu. Je součástí informačního systému iMunis. Cílem služby je umožnit úřadu efektivně informovat občany o dění v obci a samozřejmě komunikovat s určitými skupinami adresátů jak v rámci úřadu (operativní svolání porady), tak i mimo úřad. Můžete tedy například upozornit skupinu poplatníků, že dosud neuhradili poplatek za svoz komunálního odpadu, ač tak měli učinit již před měsícem, nebo oslovit členy kynologického klubu s žádostí o účast na jarním úklidu kynologického areálu.

Podrobné informace na stránkách iMunis

Služba Úřední deska

zajišťuje naplnění povinnosti dané novým správním řádem (zákon 500/2004 Sb.) – tedy zveřejnění obsahu klasické úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Modul eDeska informačního systému Munis je nyní nově doplněn o funkci fulltextového prohledávání dokumentů. Tato úprava dále rozšiřuje možnosti nástroje, oblíbeného úřady, které chtějí jednoduše a uceleně řešit problematiku úřední desky po stránce evidenční i publikační a přináší i řadu výhod pro občany.

Podrobné informace na stránkách iMunis

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet umožňuje jednoduše a srozumitelně prezentovat hospodaření měst, obcí a dobrovolných svazků obcí na internetu. I když tato forma prezentace hospodaření není vyžadována zákony, jedná se o čím dál více oblíbenou a ceněnou službu, díky které mají nejen občané možnost si zobrazit v přehledné formě strukturu rozpočtu (odkud plynou příjmy a za co se utrácí) a porovnávat plány se skutečností. Je možné sledovat strukturu a vývoj rozpočtu za několik let.

Podrobné informace na stránkách iMunis

Obě tyto služby, stejně tak jako další, které budou postupně přibývat, mají za cíl zkvalitnit komunikaci obecního úřadu s občany a jsou založeny na společném základě – vazbě na vnitřní informační systém úřadu.

Portál obce iMunis tedy není klasickou www prezentací úřadu, ale spíše jejím doplňkem, který obci umožní dynamicky zpřístupnit občanům některé údaje shromažďované ve vnitřním informačním systému úřadu. Bude se jednat například o hodnoty aktuálního plnění rozpočtu, různé statistiky a podobně.

www.imunis.cz


MUNIS

Řešení pro obce, města a příspěvkové organizace. Další podrobné informace získáte na www.munis.cz.

iMUNIS SMiS

Spolehlivý informační kanál, kterým mohou úřady informovat občany o dění v obci.

Vhodný i pro podnikatelské subjekty.