Telefon:  +420 603 972 497
                     
Skip Navigation Linksoffice4u.cz  >  Podpora uživatelů  >  IS Munis - technická podpora

HF 3.36.1.6 – Komunální odpad

Datum: 11.01.2022, Kategorie: Munis
Vyžaduje nainstalovanou aktualizaci 3.36.1.5.

HF 3.36.1.5 – výkaz Přehled úvěrů, Datové úložiště, Matrika, Komunální odpad, Rozpočet

Datum: 11.01.2022, Kategorie: Munis
Vyžaduje nainstalovanou aktualizaci 3.36.1.4. Z důvodu aktualizace aplikačního serveru je nutné před instalací ukončit všechny moduly IS Munis na všech stanicích. Upravený instalátor s označením munis3.36.1.5a.exe lze instalovat i ze stanice (původní instalátor šel instalovat pouze na serveru).

HF 3.36.1.4

Datum: 11.01.2022, Kategorie: Munis
Vyžaduje nainstalovanou aktualizaci 3.36.1.2. Vyžaduje na všech stanicích i na serveru .NET 4.8. Z důvodu aktualizace aplikačního serveru je nutné před instalací ukončit všechny moduly IS Munis na všech stanicích. Upravený instalátor s označením munis3.36.1.4b.exe lze instalovat i ze stanice (původní instalátor šel instalovat pouze na serveru).

Změna vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby

Datum: 10.01.2022, Kategorie: Munis/ASM/ERMS
Těsně před Vánoci, konkrétně 23. prosince 2021, vyšla ve Sbírce zákonů novelizace vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Účinnost této změny byla stanovena na 1. ledna 2022, kromě povinnosti vytvářet dokumenty s textovou vrstvou a případně do nich přidávat XML data, což má účinnost od 1. února 2022. Zveřejněná podoba vyhlášky neodpovídá podobě, kterou Ministerstvo vnitra avizovalo na různých konferencích, ale obsahuje jen několik málo vybraných změn a k tomu ještě něco navíc.

Informace k novému výkazu „Přehled úvěrů“

Datum: 07.01.2022, Kategorie: Munis/ISM/Účetnictví a rozpočet/Výkaznictví
Za rok 2021 se poprvé předává nový výkaz Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí, jiných fyzických a právnických osob (zkráceně Přehled úvěrů, případně PUZNFV). Tento výkaz je součástí HF 3.36.1.5.

Evidence smluv je užitečný pomocník

Datum: 07.01.2022, Kategorie: Munis/ASM/Evidence smluv
Na každého z nás se valí množství úkolů vázaných na různé termíny, a tak využíváme diáře a jiné nástroje, které nás dokážou vhodným způsobem včas upozornit, na co nesmíme zapomenout. V případě obcí a měst plyne celá řada termínovaných úkolů z nejrůznějších smluvních vztahů.

Nastavení vazby na Sbírku předpisů ÚSC

Datum: 05.01.2022, Kategorie: Munis/ASM/ERMS
Dne 1. ledna 2022 nabyl účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Tento předpis zavádí novou povinnost zveřejňovat obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí v této nové elektronické Sbírce.

IS Munis a zranitelnost CVE-2021-44228

Datum: 21.12.2021, Kategorie: Munis
IS Munis neobsahuje komponentu Log4j ve verzi 2.x a není tedy uvedenou zranitelností zasažen.

Sbírka právních předpisů ÚSC

Datum: 15.12.2021, Kategorie: Munis
Dne 1. ledna 2022 nabývá účinnosti zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Tento předpis zavádí novou povinnost – zveřejňovat obecně závazné vyhlášky a nařízení obcí v této nové elektronické Sbírce.

HF 3.36.1.2 – Seznam obyvatel a volby, Poplatky, Munis ERMS, Panel Munis

Datum: 14.12.2021, Kategorie: Munis
Vyžaduje nainstalovanou aktualizaci 3.36.1. Obsahuje HF 3.36.1.1. Z důvodu aktualizace aplikačního serveru je nutné před instalací ukončit všechny moduly IS Munis na všech stanicích.

Přechod na nový rok v modulech Munis

Datum: 10.12.2021, Kategorie: Munis
Podrobný postup (dokument PDF) celého přechodu na rok 2022 ve všech modulech Munis, kde je tento převod potřeba provést k počátku roku.

Tip pro Vás

Využijte podpory prostřednictvím e-mailu, podpora po telefonu není vždy optimální řešení.

Do e-mailu popište co nejlépe problém, popř. informace doplňte snímkem obrazovky.